Een gezonde start voor therapeuten

Een bewuste gezonde keuzePixlbar ontwikkelde huisstijl en website

NutriSwitch

Bewust met je gezondheid bezig zijn maakt een sterke ontwikkeling door

Orthomoleculaire therapie is een complementaire zorg niche die specifieke gezondheidsinzichten geeft welke huisartsen niet kunnen bieden. Namelijk helemaal gericht op jou als individu. Aan Pixlbar de opdracht om de startende praktijk NutriSwitch te voorzien van een passende huisstijl en website die goed gevonden moest worden.

Identiteit in balans

Een oplossing om deze balans te illustreren werd gevonden in de Vitruviusman. Net als Leonardo da Vinci die op zoek ging naar de juiste lichaamsverhoudingen, gaat NutriSwitch op zoek naar de juiste balans in moleculaire verhoudingen in het lichaam. Omdat de darm ook als het tweede brein wordt beschouwd, is gezonde voeding essentieel voor de hersenen en het lichaam als geheel. De vorm werd dus enerzijds een brein en anderzijds een duidelijke gelijkenis met broccoli, een gezond voedingsmiddel. Deze Vitruviusvrouw vereert dus gezonde voeding en symboliseert tegelijkertijd het moleculair evenwicht.

HEX #04878d

HEX #bc97c0

HEX #6ec0c9

HEX #e1cdcf

HEX #5091c5

Inspirerende website

De website geeft een goed representatief beeld van hoe orthomoleculaire therapie helpt. Wat er gemeten wordt. Wie heeft er het meeste baat bij? Welke klachten kunnen ze behandelen. Daarnaast publiceren ze ook zeer leerzame, wetenschappelijke en voedingsgerelateerde blogartikelen. NutriSwitch wil het bewustzijn van een gezonde leefstijl vergroten en het zelfgenezend vermogen van de patiënt stimuleren. De NutriSwitch website is tweetalig en gericht op de Nederlandse en internationale gemeenschap in Den Haag.