Het concept achter het De Waag logo uitgelegd

Het verhaal van het nieuwe logo van De Waag

Wapenschild met kroon

Een wapen is in de heraldiek een symbool dat is verbonden aan o.a. een groep bij elkaar horende mensen zoals De Waag. Op de voorgevel van het gebouw prijkt het schild met het oude stadswapen van Delft met daarboven een kroon. Het nieuwe schild met kroon symboliseert de link met het verleden. Het schild staat voor betrouwbaarheid en geborgenheid, de kroon symboliseert creatief meesterschap en onderscheidend vermogen. De kroon is al aanwezig binnen in het pand als onderdeel van de waagmeesterstempels die in diverse balken tot op heden goed zichtbaar zijn. Symboliek historie

Weegschaal

De weegschalen die aanwezig zijn in zowel het eetcafé als restaurant verklaren natuurijk de oorsprong van De Waag. De weegschalen dragen bij aan de historie en authenticiteit van de locatie. In deze stand verwijst deze ook naar beneden en boven maar staat ook als symbool van balans tussen smaak en sfeer. Symboliek balans

Schild wapens

Het schild wordt verdeeld in vier vlakken door de weegschaal en gevuld met de horeca “wapens”. Deze moderne wapens staan symbool voor de kernactiviteit van De Waag: eten en drinken. Ook een kleine knipoog in plaats van een “&” teken, kruisen een mes en vork elkaar. Symboliek essentie

Verschil maar toch éénheid

De Waag is de overkoepelende naam die de afdelingen Restaurant en Eetcafé gestalte geven. De streep markeert dat onderscheid. Het lettertype is gekozen vanuit één familie. Een schreefloze letter die elegant en smaakvol is en mooi past bij het Restaurant en een schreef letter die wat steviger oogt en een meer rustieke uitstraling heeft dat goed past bij het Eetcafé. Symboliek keuze

Wapengebruik

Doordat De Waag uit twee afdelingen bestaat is er voor ieder onderdeel een eigen sub-logo ontwikkeld, aangeduid met of Restaurant of Eetcafé. Tevens is er onderscheid gemaakt binnen het schild met de invulling van de wapens;

drinken (1ste kwadrant),

seizoenen (2de kwadrant),

eten (3de kwadrant), en

evenementen (4de kwadrant). 

Symboliek onderscheid

Restaurant wapens

Drinken (1ste kwadrant); onderscheidend door wijn en champagne symbolen

Evenementen (4de kwadrant); onderscheidend met besloten karakter en feestelijke gebeurtenissen.

Eetcafé wapens

Drinken (1ste kwadrant); onderscheidend door speciaal bier en wijn symbolen

Evenementen (4de kwadrant); onderscheidend met open karakter en muzikale gebeurtenissen.

Overeenkomsten

Seizoenen (2de kwadrant); feestdagen, bijzondere dagen en seizoen symbolen, voor beide afdelingen gelijk

Eten (3de kwadrant); bestek symbolen, voor beide afdelingen gelijk

Deze wapens zijn samengesteld op basis van meest hoogstwaarschijnlijke activiteiten binnen de afdelingen. De pictogrammen kunnen flexibel gebruikt worden en waar nodig gecombineerd  in communicatie uitingen van het Restaurant of Eetcafé, denk aan patronen, fragmenten, overlays etc.

Ontwikkelde communicatiemiddelen

Privacy Preference Center